Biz hakda

Chengdu Holy Cryogenic equipment Co., Ltd.

mukaddes
sag
JH

HL kriogen enjamlary1992-nji ýylda esaslandyrylan bir markaChengdu Holy Cryogenic Equipment Co., Ltd..HL kriogen enjamlary, müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary vakuum izolýasiýa edilen kriogen turba geçiriji ulgamyny we degişli goldaw enjamlaryny dizaýn etmäge we öndürmäge borçlanýar.Wakuum izolýasiýa turbasy we çeýe şlang ýokary vakuumly we köp gatlakly köp ekranly ýörite izolýasiýa materiallarynda gurlup, suwuk kislorody, suwuk azody geçirmek üçin ulanylýan gaty berk tehniki bejergilerden we ýokary wakuum bejergisinden geçýär. , suwuk argon, suwuk wodorod, suwuk geliý, suwuklandyrylan etilen gazy LEG we suwuklandyrylan tebigy gaz LNG.

HL kriogen enjamlary Hytaýyň Çengdu şäherinde ýerleşýär.20,000 m-den gowrak2zawod meýdany 2 administratiw bina, 2 ussahana, 1 weýran ediji barlag (NDE) binany we 2 umumy ýaşaýyş jaýyny öz içine alýar.100-e golaý tejribeli işgär dürli bölümlerde paýhas we güýç goşýarlar.Onýyllyklaryň ösüşinden soň, “HL Cryogenic Equipment” gözleg we dizaýn, dizaýn, önümçilik we önümçilikden soňky “müşderi meselelerini ýüze çykarmak”, “müşderi meselelerini çözmek” we “müşderi ulgamlaryny gowulandyrmak” ýaly kriogen programmalary üçin çözgüt üpjün edijisine öwrüldi. .

Has köp halkara müşderisiniň ynamyny gazanmak we kompaniýanyň halkaralaşma prosesini durmuşa geçirmek üçin,HL Cryogenic Equipment ASME, CE we ISO9001 ulgam sertifikatyny döretdi.HL Cryogenic Equipment uniwersitetler, gözleg institutlary we halkara kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyga işjeň gatnaşýar.Şu wagta çenli gazanylan esasy üstünlikler:

66 (2)

Mr. Halkara kosmos stansiýasynda Alfa Magnit Spektrometri (AMS) üçin ýer kriogen goldaw ulgamyny dizaýn etmek we öndürmek, jenap Ting CC Samuel (fizika boýunça Nobel baýragynyň eýesi) we learadro gözleg guramasy (CERN);

International Hyzmatdaş halkara gaz kompaniýalary: Linde, howa suwuklygy, Messer, howa önümleri, Praxair, BOC;

International Halkara kompaniýalaryň taslamalaryna gatnaşmak: Coca-Cola, Source Photonics, Osram, Siemens, Bosch, Saud Arabystanyň Esasy Senagat Korporasiýasy (SABIC), Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT), Samsung, Huawei, Ericsson, Motorola, Hyundai Motor we ş.m. ;

● Gözleg institutlary we uniwersitetleri: Hytaý In Engineeringenerçilik Fizika akademiýasy, Hytaýyň ýadro energiýasy instituty, Şanhaý Jiaotong uniwersiteti, Tsinghua uniwersiteti we ş.m.

Häzirki wagtda çalt üýtgeýän dünýäde müşderilere ep-esli tygşytlamak bilen bir hatarda ösen tehnologiýa we çözgüt bermek kyn mesele.Müşderilerimize bazarda has bäsdeşlik artykmaçlyklary bolsun.