Tehniki güýç

Tehniki güýç

HL kriogen enjamlary 30 ýyl bäri kriogen amaly pudagy bilen meşgullanýar.Çengdu Holy köp sanly halkara taslama hyzmatdaşlygynyň üsti bilen Wakuum izolýasiýa turba ulgamynyň halkara ülňülerine esaslanýan Kärhananyň standarty we kärhananyň hilini dolandyrmak ulgamyny döretdi.Kärhananyň hil dolandyryş ulgamy hil gollanmasyndan, onlarça prosedura resminamalaryndan, onlarça iş görkezmelerinden we onlarça administratiw düzgünlerden ybarat we hakyky işe görä yzygiderli täzelenýär.

Bu döwürde HL halkara gaz kompaniýalary (Air Liquide, Linde, AP, Messer, BOC) ýerinde barlagdan geçdi we hünärli üpjün ediji boldy.Halkara gaz kompaniýalary degişlilikde HL-e öz taslamalary üçin standartlary bilen öndürmäge ygtyýar berdi.HL önümleriniň hili halkara derejesine çykdy.

ISO9001 Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyna ygtyýar berildi we şahadatnamany talap edilişi ýaly wagtynda barlaň.

HL kebşirleýjiler, kebşirleýiş prosedurasynyň spesifikasiýasy (WPS) we weýran etmeýän barlag üçin ASME kärini aldy.

ASME hil ulgamy şahadatnamasyna ygtyýar berildi.

CE PED kepillendiriş şahadatnamasyna (basyş enjamlary direktiwasy) ygtyýar berildi.

surat2

Metal element spektroskopiki analizator

surat3

Ferrit detektory

surat4

OD we diwar galyňlygyny barlamak

surat6

Arassalaýyş otagy

surat7

Ultrases arassalaýyş guraly

surat8

Turbanyň ýokary temperaturasy we basyşy arassalaýjy maşyn

surat9

Gyzdyrylan arassa azotyň guradyş otagy

surat10

Nebit konsentrasiýasynyň analizatory

surat11

Kebşirlemek üçin turba kesiji maşyn

surat12

Izolýasiýa materialynyň garaşsyz aýlaw otagy

surat14

Argon florid kebşirleýiş maşyny we meýdany

surat15

Geliý köpçülik spektrometriniň vakuum syzdyryjy detektorlary

surat16

Içerki emele getiriji endoskop

surat17

Rentgen şöhlelendiriji barlag otagy

surat18

Rentgen şöhlelendiriji inspektor

surat19

Basyş bölümini saklamak

surat20

Kompensator guradyjy

surat21

Suwuk azotyň vakuum tanky

surat22

Wakuum enjamy

surat23

Bölekleri gaýtadan işlemek ussahanasy