Suwuklandyrylan tebigy gaz (LNG) hadysalar we çözgütler

DSC01351
/ suwuklandyrylan-tebigy-gaz-lng-halatlar-çözgütler /
20140830044256844

Uglerod zyňyndylaryny azaltmak üçin bütin dünýä nebit energiýasynyň ornuny tutup biljek arassa energiýa gözleýär we LNG (Suwuklandyrylan tebigy gaz) möhüm saýlawlaryň biridir.HL wakuum izolýasiýa turbasyny (VIP) işe girizýär we bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin LNG-ni geçirmek üçin vakuum klapan dolandyryş ulgamyny goldaýar.

VIP LNG taslamalarynda giňden ulanyldy.Adaty turbalar izolýasiýasy bilen deňeşdirilende, VIP-iň ýylylyk syzyş bahasy adaty turbalar izolýasiýasynyň 0,05 ~ 0.035 esse.

HL Cryogenic Equipment LNG taslamalarynda 10 ýyllyk tejribä eýe.Wakuum izolýasiýa turbasy (VIP) ASME B31.3 basyş turbasynyň kody standart hökmünde guruldy.Müşderi zawodynyň netijeliligini we tygşytlylygyny üpjün etmek üçin in Engineeringenerçilik tejribesi we hiline gözegçilik ukyby.

Degişli önümler

Maşgala müşderileri

Arassa energiýanyň ösdürilmegine goşant goşuň.HL şu wagta çenli 100-den gowrak ýangyç guýulýan stansiýanyň we 10-dan gowrak suwuklandyryş zawodynyň gurluşygyna gatnaşdy.

  • Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasy (CNPC)

Çözgütler

HL kriogen enjamlary müşderilere LNG taslamalarynyň talaplaryny we şertlerini kanagatlandyrmak üçin vakuum izolýasiýa turba ulgamy bilen üpjün edýär:

1. Hil dolandyryşy ulgamy: ASME B31.3 Basyş turba kody.

2. Uzak aralyk: Gazlaşdyrma ýitgisini azaltmak üçin wakuum izolýasiýa kuwwatynyň ýokary talaby.

3. Uzak aralyk aralygy: içki turbanyň we daşarky turbanyň kriogen suwuklykda we günüň aşagynda gysylmagyny we giňelmegini göz öňünde tutmaly.

4. Howpsuzlyk:

5. Nasos ulgamy bilen baglanyşyk: Iň ýokary dizaýn basyşy 6.4Mpa (64bar), we ýokary basyşy götermek üçin ýeterlik gurluşy we kuwwaty bolan kompensator gerek.

6. Dürli baglanyşyk görnüşleri: Wakuum süngü birikmesi, vakuum rozetka flanes birikmesi we kebşirlenen birikme saýlanyp bilner.Howpsuzlyk sebäpli, “Wakuum Bayonet Connection” we “Wakuum Socket Flange Connection” turbageçirijide uly diametrli we ýokary basyşly ulanmak maslahat berilmeýär.

7. Wakuum izolýasiýa klapan (VIV) seriýasy bar: Wakuum izolýasiýa (pnewmatik) ýapyk klapan, wakuum izolýasiýa barlag klapan, wakuum izolýasiýa kadalaşdyryjy klapan we ş.m. goşmak bilen, VIP-i gözegçilikde saklamak üçin dürli görnüşli VIV modully bolup biler.