Önümler

 • Wakuum izolýasiýa ýapyk klapan

  Wakuum izolýasiýa ýapyk klapan

  Wakuum izolýasiýa ýapyk klapan, Wakuum izolýasiýa turbasynyň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin jogapkärdir.Has köp funksiýa ýetmek üçin VI klapan seriýasynyň beýleki önümleri bilen hyzmatdaşlyk ediň.

 • Wakuum izolýasiýa edilen pnewmatik ýapmak klapan

  Wakuum izolýasiýa edilen pnewmatik ýapmak klapan

  Wakuum penjekli pnewmatik ýapyk klapan, VI klapanyň umumy seriýalarynyň biridir.Esasy we şaha turbageçirijileriniň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin pnewmatik gözegçilikde saklanýan vakuum izolýasiýa ýapyk klapan.Has köp funksiýa ýetmek üçin VI klapan seriýasynyň beýleki önümleri bilen hyzmatdaşlyk ediň.

 • Wakuum izolýasiýa basyşyny sazlaýjy klapan

  Wakuum izolýasiýa basyşyny sazlaýjy klapan

  Wakuum penjekli basyşy kadalaşdyryjy klapan, saklaýyş tankynyň (suwuk çeşme) basyşy aşa ýokary bolanda giňden ulanylýar we / ýa-da terminal enjamlary gelýän suwuk maglumatlary we ş.m. gözegçilik etmeli bolsa, ýetmek üçin VI klapan seriýasynyň beýleki önümleri bilen hyzmatdaşlyk ediň. has köp funksiýa.

 • Wakuum izolýasiýa akymyny sazlaýjy klapan

  Wakuum izolýasiýa akymyny sazlaýjy klapan

  Wakuum penjekli akym kadalaşdyryjy klapan, terminal enjamlarynyň talaplaryna laýyklykda kriogen suwuklygynyň mukdaryny, basyşyny we temperaturasyny gözegçilikde saklamak üçin giňden ulanylýar.Has köp funksiýa ýetmek üçin VI klapan seriýasynyň beýleki önümleri bilen hyzmatdaşlyk ediň.

 • Wakuum izolýasiýa barlag klapany

  Wakuum izolýasiýa barlag klapany

  Wakuum penjekli barlag klapan, suwuk serişdäniň yza gaýdyp gelmegine ýol berilmedik mahaly ulanylýar.Has köp funksiýa ýetmek üçin VJ klapan seriýasynyň beýleki önümleri bilen hyzmatdaşlyk ediň.

 • Wakuum izolýasiýa klapan gutusy

  Wakuum izolýasiýa klapan gutusy

  Birnäçe klapan, çäkli ýer we çylşyrymly şertlerde Wakuum penjekli klapan gutusy bitewi izolýasiýa bejergisi üçin klapanlary merkezleşdirýär.

 • Wakuum izolýasiýa turba seriýasy

  Wakuum izolýasiýa turba seriýasy

  Wakuum izolýasiýa turbasy (VI turbalar), ýagny vakuum penjekli turba (VJ turbalar) adaty turbalar izolýasiýasynyň kämil çalşygy hökmünde suwuk kislorod, suwuk azot, suwuk argon, suwuk wodorod, suwuk geliý, LEG we LNG geçirmek üçin ulanylýar.

 • Wakuum izolýasiýa çeýe şlang seriýasy

  Wakuum izolýasiýa çeýe şlang seriýasy

  Wakuum izolýasiýa şlangy, ýagny vakuum penjekli şlang, adaty turbalar izolýasiýasynyň kämil çalşygy hökmünde suwuk kislorod, suwuk azot, suwuk argon, suwuk wodorod, suwuk geliý, LEG we LNG geçirmek üçin ulanylýar.

 • Dinamiki vakuum nasos ulgamy

  Dinamiki vakuum nasos ulgamy

  Wakuum penjekli turbalary dinamiki we statiki VJ-e bölmek mümkinTurbage.“Statik vakuum penjekli turbalar” önümçilik zawodynda doly tamamlandy.“Dinamiki vakuum penjekli turbalar” wakuum bejergisini saýta goýýar, gurnama we gaýtadan işlemek galanlary henizem önümçilik zawodynda.

 • Wakuum izolirlenen faza bölüji seriýasy

  Wakuum izolirlenen faza bölüji seriýasy

  Wakuum izolýasiýa fazasy bölüji, ýagny bug bugy, esasan, suwuk üpjünçiligiň mukdaryny we tizligini, terminal enjamlarynyň gelýän temperaturasyny we basyşy sazlamagy we durnuklylygy üpjün edip bilýän gazy kriogen suwuklygyndan aýyrmakdyr.

 • Wakuum izolýasiýa süzgüji

  Wakuum izolýasiýa süzgüji

  Wakuum penjekli süzgüç, suwuk azot saklaýan gaplardan hapalary we mümkin buz galyndylaryny süzmek üçin ulanylýar.

 • Went gyzdyryjy

  Went gyzdyryjy

  Went gyzdyryjy, gaz geçirijisinden aýazyň we köp mukdarda ak dumanyň öňüni almak we önümçilik gurşawynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin faza bölüjisiniň gaz geçirijisini gyzdyrmak üçin ulanylýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2