Wakuum izolýasiýa klapan seriýasy

 • Wakuum izolýasiýa ýapyk klapan

  Wakuum izolýasiýa ýapyk klapan

  Wakuum izolýasiýa ýapyk klapan, Wakuum izolýasiýa turbasynyň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin jogapkärdir.Has köp funksiýa ýetmek üçin VI klapan seriýasynyň beýleki önümleri bilen hyzmatdaşlyk ediň.

 • Wakuum izolýasiýa edilen pnewmatik ýapmak klapan

  Wakuum izolýasiýa edilen pnewmatik ýapmak klapan

  Wakuum penjekli pnewmatik ýapyk klapan, VI klapanyň umumy seriýalarynyň biridir.Esasy we şaha turbageçirijileriniň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin pnewmatik gözegçilikde saklanýan vakuum izolýasiýa ýapyk klapan.Has köp funksiýa ýetmek üçin VI klapan seriýasynyň beýleki önümleri bilen hyzmatdaşlyk ediň.

 • Wakuum izolýasiýa basyşyny sazlaýjy klapan

  Wakuum izolýasiýa basyşyny sazlaýjy klapan

  Wakuum penjekli basyşy kadalaşdyryjy klapan, saklaýyş tankynyň (suwuk çeşme) basyşy aşa ýokary bolanda giňden ulanylýar we / ýa-da terminal enjamlary gelýän suwuk maglumatlary we ş.m. gözegçilik etmeli bolsa, ýetmek üçin VI klapan seriýasynyň beýleki önümleri bilen hyzmatdaşlyk ediň. has köp funksiýa.

 • Wakuum izolýasiýa akymyny sazlaýjy klapan

  Wakuum izolýasiýa akymyny sazlaýjy klapan

  Wakuum penjekli akym kadalaşdyryjy klapan, terminal enjamlarynyň talaplaryna laýyklykda kriogen suwuklygynyň mukdaryny, basyşyny we temperaturasyny gözegçilikde saklamak üçin giňden ulanylýar.Has köp funksiýa ýetmek üçin VI klapan seriýasynyň beýleki önümleri bilen hyzmatdaşlyk ediň.

 • Wakuum izolýasiýa barlag klapany

  Wakuum izolýasiýa barlag klapany

  Wakuum penjekli barlag klapan, suwuk serişdäniň yza gaýdyp gelmegine ýol berilmedik mahaly ulanylýar.Has köp funksiýa ýetmek üçin VJ klapan seriýasynyň beýleki önümleri bilen hyzmatdaşlyk ediň.

 • Wakuum izolýasiýa klapan gutusy

  Wakuum izolýasiýa klapan gutusy

  Birnäçe klapan, çäkli ýer we çylşyrymly şertlerde Wakuum penjekli klapan gutusy bitewi izolýasiýa bejergisi üçin klapanlary merkezleşdirýär.