Önümlerimiz

Takyklyk, öndürijilik we ygtybarlylyk

Häzirki wagtda çalt üýtgeýän dünýäde müşderilere ep-esli tygşytlamak bilen bir hatarda ösen tehnologiýa we çözgüt bermek kyn mesele.Müşderilerimize bazarda has bäsdeşlik artykmaçlyklary bolsun.

 • ams

Biz hakda

HL kriogen enjamlary1992-nji ýylda esaslandyrylan bir markaChengdu Holy Cryogenic Equipment Co., Ltd..HL kriogen enjamlary, müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary vakuum izolýasiýa edilen kriogen turba geçiriji ulgamyny we degişli goldaw enjamlaryny dizaýn etmäge we öndürmäge borçlanýar.Wakuum izolýasiýa turbasy we çeýe şlang ýokary vakuumly we köp gatlakly köp ekranly ýörite izolýasiýa materiallarynda gurlup, suwuk kislorody, suwuk azody geçirmek üçin ulanylýan gaty berk tehniki bejergilerden we ýokary wakuum bejergisinden geçýär. , suwuk argon ..

Koprak oka

Sorag-jogap

Sorag-jogap

1992-nji ýyldan başlap, HL Cryogenic Equipment, ýokary vakuum izolýasiýa edilen kriogen turba ulgamyny we müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin degişli kriogen goldaw enjamlaryny dizaýn etmek we öndürmek bilen meşgullanýar.

Koprak oka
/ faqs /

Dolandyryş we standart

Dolandyryş we standart

HL kriogen enjamlary 30 ýyl bäri kriogen amaly pudagy bilen meşgullanýar.Köp sanly halkara taslama hyzmatdaşlygynyň üsti bilen HL Cryogenic Equipment, Wakuum izolýasiýa kriogen turba ulgamynyň halkara ülňülerine esaslanýan Kärhananyň standarty we kärhananyň hilini dolandyryş ulgamy toplumyny döretdi.

Koprak oka
/ dolandyryş-standart /

Deňiz gaplamak

Deňiz gaplamak

VIP-iň içki turbasy ilki bilen ýokary güýçli fanat bilen arassalanýar> Gury arassa azot bilen arassalanýar> Turba çotgasy bilen arassalanýar> Gury arassa azot bilen arassalanýar> Arassalanandan soň turbanyň iki ujuny rezin gapak bilen ýapyň we saklaň azot doldurma ýagdaýy

Koprak oka
/ deňiz gaplamak /

Gurnama we hyzmatdan soňky hyzmat

Gurnama we hyzmatdan soňky hyzmat

HL ähli soraglara 24 sagadyň dowamynda jogap bermegi wada berýär.HL-de her ýyl köp sanly sargyt bar we mümkin boldugyça gysga wagtda eltip boljak ähli ätiýaçlyk şaýlarynyň ýeterlik sanawy bar.

Koprak oka
/ gurmakdan soňky hyzmat /
 • hyzmatdaş- (1)
 • hyzmatdaş- (3)
 • hyzmatdaş- (2)
 • hyzmatdaş (5)
 • ga
 • hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş (4)
 • CAEP1
 • CNNC
 • GROB
 • LINDE300X120
 • SINOPEC300X120
 • CNPC-ENG